I den nuvarande pandemisituationen har frågor väckts om hygienprestanda hos textillinne, i motsats till engångsalternativ. Denna rapport ”Why Textiles win in the long run” visar att det finns standarder för hygienhänsyn både för textilserviceindustrin och för engångsbruk. De är dock mer uttalade när det gäller textilservice.

Denna rapport har utvecklats av Klorofyll Miljökonsult på uppdrag av: ETSA – European Textile Service Association, Fédération Belge de l’Entretien du Textile (FBT) BE, Textile Services Association (TSA) UK, TRSA USA och Sveriges Tvätteriförbund / Swedish Textile Service Association SE – en kollektiv synergi från fem organisationer med Sveriges Tvätteriförbund som initiativtagare.

Ladda ner rapporten (pdf)

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt