Regeringens utredare föreslår idag en kraftfull förändring i Rut-avdraget. Tvätteriförbundet välkomnar intentionen att skapa nya jobb och samtidigt bidra till att lösa livspusslet för köparna och ge en miljöriktig hantering av hushållens tvätt.

Rut-utredningen SOU 2020:5 lämnades idag till regeringen. Den föreslår att hushållen ska kunna få göra Rut-avdrag även när tvätt lämnas till en tvättinrättning. Tidigare har avdraget bara beviljats om arbetet har utförts av någon som har kommit hem till köparen och tvättat i hemmets tvättmaskin.

Utredningen föreslår också att arbeten som normalt förknippas med tvättning ska ingå, till exempel torkning, mangling, strykning och vikning liksom mindre reparationer av kläder och transport av tvättgodset, förutsatt att detta tas om hand av tvättinrättningen.

En entré in på arbetsmarknaden

Den svenska tvätt- och textilservicebranschen har cirka 5 000 medarbetare och är en tillväxtbransch med stor potential. Branschen anställer i stor omfattning ungdomar, personer som saknar eftergymnasial utbildning och personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

– Vår näring utgör en väl fungerande integrationsmotor och vi har både potentialen och viljan att växa för att kunna generera ännu fler jobb. Vi ger ett första jobb till många som annars skulle stått långt från arbetsmarknaden. Det skapar tillväxt och gör skillnad på riktigt!
Vår vision är ett hållbart och inkluderande samhälle där det finns en plats för alla, säger Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund.

Förutsättningarna för en sysselsättningsökning inom tvätteribranschen bedöms enligt Rut-utredningen vara relativt goda. En grov uppskattning indikerar att sysselsättningen i branschen kan öka med 1 500 personer.

Optimerade för klimat- och miljöeffektivitet

– Utökningen av Rut-avdraget gör det lättare för barnfamiljer och äldre när de kan få hjälp med en tids- och arbetskrävande uppgift. De professionella tvätteriernas kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen. Ur klimat- och miljösynpunkt är det därmed också helt rätt att flytta tvätt till optimerade anläggningar, betonar Jan Kluge.

Fakta

Sveriges Tvätteriförbund bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Förbundet välkomnar medlemmar oavsett ägande, såväl landsting/region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är professionella auktoriserade verksamheter och genomgår årligen en kontroll av miljökonsultföretaget Ensucon.

Mer om oss

För ytterligare information:

Jan Kluge, Förbundsordförande, tel 0705 92 58 98
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt