Från och med 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget på tvätterier. Det innebär att kostnaden för hushållstvätt reduceras med 25 %.

För att befintliga och framtida kunder ska ta del av denna glada nyhet har vi skapat material som ni kan använda. Det finns filer för utskrift och för digital användning.

Du som är medlem i Sveriges Tvätteriförbund får gärna använda dig av Tvätt-RUT i din marknadsföring. Ladda ner loggan här på Tvättlinan under Verksamhet > Marknadsföring.

RUT-avdrag för hushållstvätt

Från och med den 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget för privatpersoner som lämnar sin tvätt till ett professionellt tvätteri. Om kunden uppfyller villkoren för att få RUT-avdrag får de 25 procent avdrag på kostnaden för tjänsten.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt