– av Ulf Silfverström –

Året var 1940. Världskriget rasar utanför Sveriges gränser. Då bildas Sveriges Tvätteriidkareförbund, ett namn som 15 år senare ändras till Sveriges Tvätteriförbund. Den bistra starttiden till trots utvecklas ett framtidsinriktat förbund, som självklart väljer sina strider och som framför allt satsar för att utveckla branschen och sina medlemmar.

NEDSLAG I HISTORIEN

Till exempel de här axplocken: Beslut om obligatorisk kontroll och auktorisation år 1957, förbundets Hygienkampanj startar 1971, forskningsprojekt om värmebesparande åtgärder för tvätterier år 1975, förbundet deltar i ”4-oktoberdemonstrationen” mot förslaget till löntagarfonder år 1983, intensiva överläggningar rörande CFC och perklor med Arbetarskyddsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen under 1990.

FÄRGSTARKA PERSONER

Axplocket ger inte rättvisa åt de många kampanjer, förhandlingar, utbildningar och åtgärder som genomförts under årtionden. Det går att se tillbaka på otaliga händelser och färgstarka personligheter som har präglat de 75 åren. En av dem alla är Martin Westin. Han är för alltid förknippad med Tvätteriförbundet. Runt 1970 steg han in i verksamheten och blev förbundsdirektör på halvtid, ett uppdrag han med några kortare uppehåll skötte i över 30 år.

Martin Westin hade ingen bakgrund i tvätteribranschen. Däremot var han extremt duktig på att driva förbund.

FÖRBUNDSPROFFS

Martin Westin hade ingen bakgrund i tvätteribranschen. Fortfarande betonar han att han inget vet om tvättprocesser. Däremot var han extremt duktig på att driva förbund. Det är en profession i sig.

– Jag jobbade då på Sveriges Hantverks och Industriorganisation, SHIO, och vi var kansli för en rad branschföreningar som inte hade behov av så mycket egen personal. Det var låssmeder, fotografer, gjutare och så blev det tvätterier. Jag arbetade med Tvätteriförbundet på halvtid och resten av tiden hanterade jag de övriga.

EN OVÄNTAD VÄNDNING

Livet är fyllt av oväntade händelser. Det var så kansliet hamnade hos SHIO och fik Martin Westin som högste tjänsteman. Förbundet som startat i Stockholm hade nämligen flyttat kansliet till Malmö och plötsligt avled förbundsdirektören. Förutom kansliet hade han ansvarat för dåvarande förbundstidningen Tvättnytt. Tidningen lades då ner och dåvarande styrelsen med bland andra Olov Nygren och Lennart Bramell tog kontakt med SHIO i Stockholm för att kolla om de kunde ta över kansliet. Så kom förbundet åter till huvudstaden. Därefter har kansliet varit i Örebro och nu är det åter i Malmö. Cirkeln både sluts och växer.

När Martin Westin började sitt uppdrag bestod branschen till hälften av kemtvätterier och för övrigt av vittvätterier och tvätterier för arbetskläder.

STARTADE I REGIONERNA

Sveriges Tvätteriförbund var inte först med att samla tvätteriföretagarna i Sverige. Det gjordes från början i regionerna i syd, väst, öst, Stockholm och mellersta Norrland. Det var de som gick samman i det nationella förbundet. Målet var naturligtvis att få bättre förhållanden för sin yrkesgrupp.

FÖRÄNDERLIG BRANSCH

När Martin Westin började sitt uppdrag bestod branschen till hälften av kemtvätterier och för övrigt av vittvätterier och tvätterier för arbetskläder.

– Under mina år förvandlades branschen. De stora kemtvättskedjorna försvann och många vittvätterier slogs samman till större enheter.

DE STORA FRÅGORNA

Från 1970 och 30 år framåt var intensiva år. Då kom miljöfrågorna upp till ytan, kvalitetsfrågorna intensifierades, de fackliga frågorna utvecklades och lagstiftningen kring arbetsrätten förändrades exempelvis med LAS.

– Frågorna vi arbetade med skiftade väldigt år från år. Något år var det intensivt med Naturvårdsverket som granskade tvätterier, ett annat var det avtalsfrågor som var prioritet, och LAS ledde till många diskussioner. Det fanns alltid nya intressanta problem att ta itu med.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt