Under sista halvan av förra året inleddes en dialog mellan Kriminalvården och Sveriges Tvätteriförbund för att finna en framkomlig väg för ett samarbete.

Parterna fann samsyn i att tvätteriet på Skogomeanstalten i en ökad omfattning ska bli underleverantör till professionella tvätteriföretag för att kunna stärka rehabiliteringen av de intagna. Skogome får en möjlighet till en långsiktig produktionsplanering. Anstalten kan fokusera på sitt uppdrag, istället för att lägga tid på försäljning av tvätteritjänster.

Med detta som utgångspunkt har Tvätteriet Skogome inkommit med en medlemsansökan till Sveriges Tvätteriförbund, som är den svenska tvätterinäringens branschorganisation. Tvätteriförbundet har i dag såväl privata medlemmar som medlemmar i landsting, region och kommun.

Starkt socialt ansvarstagande
– Vi välkomnar alla som uppfyller de krav som ställs i vår auktorisationskontroll. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service, våra etiska regler och starkt socialt ansvarstagande, säger Jan Kluge, ordförande för Sveriges Tvätteriförbund.

ÅF Miljö & Hållbarhet är Tvätteriförbundets samarbetspartner för auktorisationskontrollen. Efter besök i verksamheten och efter gängse provtagningar har Tvätteriet Skogome klartecken som ny medlem i Tvätteriförbundet.

Utvecklar branschen
– Vi välkomnar Tvätteriet Skogome som ny medlem, säger Jan Kluge. Vår ambition är att samla den auktoriserade professionella branschen hos oss oavsett ägande. Alla bra verksamheter är välkomna att bidra till att utveckla branschens tjänsteutbud till nytta för näringsliv och offentlig verksamhet.

– Vi ser fram emot att komma in i branschgemenskapen, säger Ulrike Junge på Tvätteriet Skogome. Det är ett tillfälle för att kunna medverka, lyssna och kunna ge input för att ytterligare utveckla näringen. För oss är detta en möjlighet för att komma vidare i vårt arbete.

För ytterligare information:
Jan Kluge, Förbundsordförande 0705 92 58 98
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, 0705 11 36 85

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt