Från och med den 1 januari 2021 omfattar RUT-avdraget även tvätt som lämnas in till professionella tvätterier. Det innebär att privatpersoner kan få en prissänkning på 25 procent efter RUT-avdrag på tjänster de köper från ett tvätt- och textilserviceföretag.

Detta kommer sannolikt att innebära att efterfrågan på våra tjänster ökar den närmaste tiden. Samtidigt så innebär det att det finns vissa rutiner och regelverk som man måste anpassa sig till ifall man vill använda sig av möjligheten att erbjuda RUT-avdrag till kunderna.

Här nedan beskrivs vilka förändringar som kommer att ske och några saker som kan vara bra att tänka över.

För att befintliga och framtida kunder ska ta del av denna glada nyhet har vi skapat material som ni kan använda. Det finns filer för utskrift och för digital användning.

Du som är medlem i Sveriges Tvätteriförbund får gärna använda dig av Tvätt-RUT i din marknadsföring. Ladda ner loggan på Tvättlinan under Verksamhet > Marknadsföring eller kontakta kansliet för att få dekaler.

Vad är RUT-avdraget?

RUT-avdraget gör det billigare för kunder att köpa vissa hushållsnära tjänster. Det är till exempel vanligt att man har RUT-avdrag på hemstädning.

Rent praktiskt betalar kunden bara en del av kostnaden för tjänsten. Den resterande kostnaden begärs ut från Skatteverket av företaget som säljer tjänsten.

RUT-avdraget infördes 2007. Syftet var att:

 • Att frigöra arbetande människor från hushållsarbete
 • Att öka antalet instegsjobb på arbetsmarknaden
 • Att minska andelen svartjobb.

Vilka tjänster inom tvätt- och textilservice omfattas av RUT-avdraget?

RUT-avdraget gäller för tvätt, inklusive torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier. Avdraget gäller endast för vattentvätt. Kemtvätt och tvätt av mattor som kräver speciell utrustning eller kunskap omfattas inte av avdraget.

Avdraget gäller även för hämtning och lämning av tvätten i bostaden eller vid s.k. depåservice. Detta förutsätter att transporten ingår som en del av tjänsten.

Sannolikt finns det en del tjänster där det kan vara svårt att avgöra om de omfattas av RUT-avdraget eller inte. En utgångspunkt är att RUT-avdraget ska gälla för sådan tvätt som hushåll kan utföra själva utan särskild utrustning eller kunskap. Om man är osäker vad som gäller i något fall kan man höra av sig till Skatteverket för rådgivning, det är de som fattar beslut i frågan.

Vad innebär detta för oss som företag?

För företag som vill erbjuda RUT-avdrag för tvätt- och textilservicetjänster innebär det sannolikt att man måste anpassa vissa rutiner. Några av de saker som är viktiga att tänka på är att:

 • Ni behöver ha en rutin för att få in uppgifter om kunderna. För att begära ut ersättningen från Skatteverket behöver ni ha kundens personnummer. Till exempel kan man ha det som rutin att fylla i detta vid första kontakten med kunden.
 • Det kan vara bra att överväga om det finns något annat ni vill anpassa i kontakten med kunderna. Många företag som erbjuder RUT-tjänster har till exempel avtal med kunden där det regleras vad som händer om Skatteverket avslår begäran om utbetalning.
 • Betalningen måste ske elektroniskt. Till exempel via faktura, kortbetalning eller Swish. Ni måste även kunna styrka vissa uppgifter som underlag för utbetalningen från Skatteverket, till exempel totalt belopp, rutavdragets storlek, typ av tjänst och kundens namn och personnummer. Vilka uppgifter som ska finnas med på t.ex. en faktura eller kvitto framgår på Skatteverkets hemsida.
 • För att beräkna RUT-avdraget behöver du räkna fram arbetskostnaden. Detta är enkelt eftersom man satt en schablon att 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten är arbetskostnader. Själva RUT-avdraget är sedan 50 procent av arbetskostnaden. Sammantaget får kunden en prissänkning på 25 procent efter RUT-avdrag.
 • Betalningen måste ske direkt till ett tvätteri inom Sverige samt övriga EU/EES och Schweiz så som det definieras i lagen. Enligt Skatteverket innebär detta att omsättningen till minst 75 procent ska komma från rengöring av textilier samt tillhörande uthyrning, färgning, lagning och ändring. Det innebär att kunden inte kan få RUT-avdrag om betalningen sker till ett ombud som tar emot betalning från slutkunden men anlitar er för att utföra tjänsten, eller om stora delar av företagets omsättning kommer från någon annan tjänst. Detta gäller även t.ex. dotterbolag till ett tvätteri.
 • Det kan innebära att transaktionsflödena måste ställas om, så att tvätteriet fakturerar kunden direkt.
 • Ett alternativ är att anmäla ett ombud som behörig företrädare till Skatteverket. Företrädaren får då begära ut och ta emot ersättningar för RUT-arbete för utförarens räkning.
 • Ni behöver se över era möjligheter och bestämma er för hur ni ska begära ut ersättningen från Skatteverket. Det går att göra detta på två sätt. Det första sättet är att man exporterar filer från sitt bokföringssystem, och sedan laddar upp dessa i Skatteverkets e-tjänst. Vid ett stort antal kunder är detta det enklaste sättet, men det kräver att det finns ett stöd för det i bokföringssystemet. Det andra sättet är att skriva in informationen manuellt i Skatteverkets e-tjänst. Det är ett antal uppgifter som ska in om varje kund, så räkna med att detta kan ta tid om det handlar ett större antal.

Vad behöver kunden göra?

Kunden behöver inte göra någonting. All administration och kontakt med Skatteverket sköts av företaget.

Det kan vara bra för privatpersoner att veta om de har RUT-avdrag kvar att använda. Det går att ta reda på genom Skatteverkets e-tjänst Rot och rut – mina avdrag eller i Skatteverkets app.

Vilka kunder har rätt till RUT-avdrag?

Det finns ett antal krav för att någon ska ha rätt till RUT-avdrag. De viktigaste är att kunden ska:

 • Ha fyllt 18 år innan årets slut.
 • Vara bosatt i Sverige eller betala 90 procent av sin totala inkomstskatt i Sverige.
 • Betala tillräckligt med skatt för att kunna göra avdrag.
 • Ha utrymme kvar för att göra skatteavdrag på rut-arbete. Det finns också ett tak på 75 000 kronor per år.

Måste jag erbjuda RUT-avdrag till kunden?

Nej, det är upp till det enskilda tvätteriet att avgöra om de vill erbjuda RUT-avdrag.Eftersom det är förenat med en viss administration kan det finnas de som endast delvis eller inte alls erbjuder avdraget.

Mer information och frågor

Vi räknar med att det kommer att dyka upp en mängd frågor den första tiden. Sveriges Tvätteriförbund har löpande kontakt med Skatteverket och kan driva frågor som är relevanta för branschen som helhet.

Om du har frågor kring hur RUT-avdraget fungerar rent praktiskt och vilka lagar och regler som gäller rekommenderar vi i första hand att man vänder sig till Skatteverket. Det finns omfattande information om RUT-avdrag och de lagar och regler och gäller på Skatteverkets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter om du vill ha svar på specifika frågor.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt