MFF i samhället hälsar Sveriges Tvätteriförbund välkomna som ny samarbetspartner. Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige. Våra medlemsföretag har närmare 5000 medarbetare som arbetar med textilier i olika former, alla viktiga i vårt arbetsliv och i vår vardag. Vi är en viktig instegsbransch. Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar! Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande.

”Vi vill vara delaktiga och bidra till ett bättre samhälle. Därför är vårt samarbete med MFF i samhället är en naturlig fortsättning på detta arbete och ett bra sätt för oss att stödja en organisation som delar våra värderingar” säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör på Tvätteriförbundet. ”Det är fantastiskt att Tvätteriförbundet som nationell paraplyorganisation väljer att uppmärksamma det arbete vi gör inom Malmö FF. MFF är inte, och ska inte, bara vara en fotbollsklubb – utan även en positiv kraft i samhället. Den verksamhet som vi i MFF bedriver har det samlande namnet MFF i samhället. I grunden handlar det om att skapa konstruktiva aktiviteter för barn och ungdomar så att all denna unga energi och kreativitet kan användas till något positivt och motverka att våra ungdomar hamnar i negativa och destruktiva beteenden. Vi utnyttjar den stora inneboende potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre samhälle. Samarbetet med Tvätteriförbundet ger oss ytterligare en skjuts i vårt viktiga dagliga arbete med barn och ungdomar i Malmö men även runt om i Skåne” säger Per Ågren, MFF i samhället.

MFF i Samhället
Text: Karin Heri – Karriärakademin

www.mff.se/i-samhallet

Ett tvättäkta engagemang för samhällsfrågor!

Per Ågren, Malmö FF välkomnar Daniel Kärrholt som ny samarbetspartner.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt