Omställningsstödet som vi skrev om i förra veckans nyhetsbrev är fortsatt diffust. Detaljerna är inte klarlagda, varför det är svårt att ha en exakt åsikt om vad det betyder.

Spontant känns det som att stödet tidsmässigt är för kort för att ge den möjlighet att överbrygga (ställa om) som är tänkt. Vad exakt som kommer att kunna ingå i de fasta kostnader som går att få ersättning för finns ingenting specificerat, men det har diskuterats bl.a. hyra, leasing etc. Det är viktigt att våra kunders leasingkostnader för textilier kommer att ingå.

Vad som däremot är klart är att tvätterinäringen just nu missgynnas. Trots att regeringen lyckats få ihop en lista med över 100 SNI-koder på branscher som kan få hyresstöd saknas våra företag.

Ekonomiskt innebär omställningsstöd + hyresstöd troligen att företag i många branscher kan komma överens om halverad hyra med sin hyresvärd för mars och april, och utöver det få omställningsstöd på upp till 75 procent av den kvarvarande hyreskostnaden (och andra fasta kostnader). Då sänks kostnaderna för hyra ned till 12,5 procent. För tvätterier sänks kostnaderna för hyra maximalt endast ned till 25 procent.

Rättvist?

Regeringen – Ta initiativ nu

Regeringen företrädare återkommer ständigt till följande motivering:

”Detta initiativ har utformats i första hand för verksamhet som är konsumentnära och som därmed kan antas ha drabbats särskilt hårt av coronavirusets effekter.”

För dem som är leverantörer till hotell och restauranger har omsättningen i många fall minskat med 80-90% från en dag till en annan. Att våra SNI-koder saknas måste vara ett stort misstag som kan hända vid snabba beslut. Då är det bra att Sveriges näringsminister har förstått att sådant kan hända och måste korrigeras, vilket han säger här nedan. Vi ser gärna att beredskapen omsätts till handling.

”Vi är i den djupaste, kanske bredaste krisen vi har sett i vårt land i fredstid.”

Vi jobbar intensivt för att stötta våra företag och ser till att de får stöd så snabbt som möjligt. Då måste man också ha ödmjukheten att – om det visar sig att det inte är till fullo så bra som vi vill ha det – då har vi också beredskapen att göra förändringar”, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till Sveriges Radio.

Omsättningsstödet

För mars och april har regeringen föreslagit ett omställningsstöd. Det innebär att företag som tappar 30 procent eller mer kan få ett direkt ekonomiskt stöd som baseras på hur stort omsättningstapp man haft jämfört med samma månader 2019. Som mest ska företag kunna få stöd på 75 procent av sina fasta kostnader exklusive lönekostnader.

Hyresstödet

Stödet innebär att hyresvärdar kan få ersättning från staten om de sänker hyran för företag inom vissa särskilt utsatta branscher. När de valde ut branscher fick de med hotell, restauranger och alla möjliga former av butiker och verksamheter. I regeringens lista över branscher finns det med över 100 så kallade SNI-koder. Tyvärr glömdes tvätterinäringen bort.

Det innebär att på en gata kan ett tvätteri vara den enda verksamheten som inte omfattas av hyresstödet, medan grannarna som till exempel säljer bilar, sysslar med konstnärlig verksamhet eller erbjuder kristallterapi har rätt till det. Vi kan inte se någon annan förklaring till detta än att det har varit viktigare att få fram något snabbt än att få det rätt.

Direkt när hyresstödet var uppe till diskussion tog flera företagare inom tvätteribranschen kontakt med sina olika hyresvärdar och de flesta var direkt positiva att bidra med sin del av detta, dvs 25 %. Som en företagare skriver:

”Allt kändes väldigt bra ända tills hyresvärden insåg att just vår branschkod (SNI kod) 96.011, ej fanns med i de på flera sidor uppräknade branscherna som skulle vara bidragsberättigade.”

Bara kortsiktigt

I maj och framåt är inget av dessa stöd, varken omsättnings- eller hyresstöd, tillgängliga för tvättoch textilserviceföretagen. Arbetet med att ”ställa om” verksamheterna till den nya situationen skulle därmed redan behöva vara klart. Det här är långt ifrån den verkligheten som vi ser i vår bransch. Samhället är till stora delar satt på paus och kunderna håller sig hemma för att hjälpa till med att hindra smittspridningen.

För enskilda anställda och företagare kan detta skapa en privatekonomisk katastrof. Ur ett samhällsperspektiv är det också särskilt problematiskt eftersom tvätt- och textilservicebranschen står för många instegsjobb på arbetsmarknaden.

Sveriges Tvätteriförbund önskar

  1. Att tvätterinäringen läggs till på listan över branscher som omfattas av hyresstödet. Vi tycker att det är direkt felaktigt att våra SNI koder 96.011 och 96.012 inte finns med i hyresstödet.
  2. Att omställningsstödet förlängs fram till och med minst augusti.
  3. Skapa framtidstro. Inför rut-avdrag för tvätteritjänster som underlättar för konsumenterna.
  4. Skapa framtidstro. Ge arbetstagare fria och rena arbetskläder, för att säkra hygien, tvättade i kvalitets- och miljöcertifierade anläggningar för att säkra miljö och klimat.

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt