Fanhultstvätten prisat i Smart industris företagstävling arrangerat av IVA – Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien
Stort grattis till Patrik och Majvor Svensson – Fanhultstvätten
Det framhölls bland annat att företagets tidiga digitalisering förenklade och effektiviserade kundernas hantering av arbetskläder.
Läs mer
www.iva.se/publicerat/lundqvist-tra-vinnare-i-smart-industris-foretagtavling/
Källa
IVA:s rapport – Smart industri – fokus på små och medelstora företags digitalisering, 2018

Hedersomnämnande: Fanhultstvätten

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt