”När människor inte sover på hotell så behöver inte heller textilierna tvättas”, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund i en artikel på fplus.se.

I artikeln kan man läsa att besöksnäringen tillhör de branscher som hittills har drabbats hårdast av coronavirusets framfart, med hotell som står tomma och restauranger som i brist på gäster måste slå igen. Men näringslivet fungerar som ett ekosystem – den ena artens överlevnad är avhängig den andra. När besöksnäringen dukar under så drabbar det även andra branscher som är beroende av dess existens.

Läs hela artikeln

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!