”När människor inte sover på hotell så behöver inte heller textilierna tvättas”, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör för Sveriges Tvätteriförbund i en artikel på fplus.se.

I artikeln kan man läsa att besöksnäringen tillhör de branscher som hittills har drabbats hårdast av coronavirusets framfart, med hotell som står tomma och restauranger som i brist på gäster måste slå igen. Men näringslivet fungerar som ett ekosystem – den ena artens överlevnad är avhängig den andra. När besöksnäringen dukar under så drabbar det även andra branscher som är beroende av dess existens.

Läs hela artikeln

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt