Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson och Tvätteriförbundets Daniel Kärrholt följde med nestorn Thage G Peterson ut till hissen och väntande bil. Per-Arne berättade att han precis fyllt 60 och Thage som fyller 90 i september replikerade snabbt: ”60 – då lekte livet.” Bild: Kalle-Ville Lampi

Då lekte livet

Denna gång hade årsmötet förlagts till klassiska Anglais vid Humlegården mitt i Stockholm city. Denna soliga torsdagsmorgon, den 25:e i månaden vid festkvarteren kring Stureplan, var det nog en och annan som gnolade på Magnus Ugglas ”kung, kung i baren”.

I lokalerna 1+2+3 vankades det dock annan förplägnad – fikor och lunch av högsta klass. Avgående ordförande Jan Kluge hälsade alla välkomna och då speciellt vår invigningstalare Robert Johansson, personalregionråd Region Stockholm. Robert gav ett inspirerande föredrag om alla som flyttat till Stockholm för att bidra med sina talanger. Som avslutning fick Robert äran att dela ut Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris till Anders Thorgaard, entreprenör, visionär och ägare till tvätt- och textilservicekoncernen DFD/Textilia.

 

Han fick Hållbarhetspriset

Anders Thorgaard har tagit initiativ till att i industriell skala kunna upcykla textilier till nya produkter istället för att bränna eller kasta kasserade textilier. Därmed sparas miljön. Konceptet som går under namnet upcy innebär att kasserade textilier blir råvara i nydesignade produkter. Exempelvis blir gamla påslakan till nya trendiga jackor och utslitna dukar från gourmetkrogen blir prima kockrockar.

Kunderna kan beställa och ta in de upcyklade textilierna i sina verksamheter och bidra till en cirkulär ekonomi. Detta visades också i den film som avslutade Anders tacktal.

 

Bild: Robert Johansson delar ut Hållbarhetspriset till Anders Thorgaard

Film om Upcy som avslutade Anders Thorgaards tal.

Han blev ny ordförande

Sedan vidtog föreningens årsmöte. Jan Kluge fattade klubban för sista gången och kunde konstatera, efter enhälliga beslut över hela linjen, att föreningen valt en ny ordförande – Michael Sandin, 58 år från Staffanstorp. Michael har bland annat titlar såsom kommunstyrelseordförande och regionrådspost på meritlistan.

 

Sveriges Tvätteriförbund tackar Jan för hans insatser under sju goda år och hälsar Michael välkommen.

 

Så här gör vi oss attraktiva

Förmiddagen bjöd sedan på tre talare – Martin Stenfors, COO Renewcell, Martin Löfgren, Director Group Procurement Scandic Hotels och Mikael Jansson, Managing Director ManpowerGroup.

 

Martin Stenfors har över 25 års erfarenhet inom sourcing och supply chain management. Ett av Martins viktigaste uppdrag på Renewcell är att säkerställa ingående material i takt med den ökade produktionskapaciteten i världens största fabrik för kemisk textil-till-textil återvinning. År 2025 kommer Renewcell årligen producera 250 000 ton dissolving massa, vilket kräver lika många ton kasserade textilier och industrispill, och motsvarar ca 1,2 miljarder t-shirts.

 

Martin Löfgren presenterade utifrån titeln – ”Hur är vi attraktiva och tar ansvar som kund” att Scandic i kraft av sina 280 hotell med 58 000 rum i sex länder är en viktig aktör för att sätta ett hållbarhetsavtryck i besöksnäringen. Med det nya Med Scandic Go-konceptet beräknas Scandics tillväxttakt kunna öka med 1 000 – 1 500 ytterligare kontrakterade rum per år.

 

Mikael Jansson med sju år inom dåvarande Tvättman Textil Service lyfte betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare såväl idag som imorgon. En tydlig trend är svårigheten att finna rätt kompetens – tre av fyra svenska arbetsgivare hittar inte rätt person för jobbet. Överst på listan finns IT och data samt av de mjuka önskemålen pålitlighet.

 

En politisk gigant

Från 13.30 och under 45 minuter var scenen Thage G Petersons. Han var under många år en av svensk politiks giganter med sex statsrådsportföljer, riksdagens talman, riksdagsledamot och statssekreterare. Publiken lyssnade andäktigt till Thages klara ställningstaganden i aktuella frågor liksom alla hågkomster från möten med världsledare över åren. Framför allt mötena med Tibets andlige ledare Dalai Lama, stadsrådskollegan Gunnar Sträng och Nelson Mandela.

 

Thage som fyller 90 år i höst tackar regelmässigt nej till alla förfrågningar om tal men gjorde ett undantag speciellt för oss.

 

Omfattande program

Resten av eftermiddagen fick vi lyssna till Anne-Charlotte Hanning, Senior project leader and researcher Materials and Production, RISE.

Anne-Charlotte presenterade projektet ”Uppströms rening hos industritvätteri med avsikt att minimera utsläpp av mikroplaster samt effekter hos VA-verket”, ett projekt bland annat i samarbete med Textilia och Christeyns samt Tvätteriförbundet.

 

Bild: Anne-Charlotte Hanning i full action

Även Ulrike Ryll, projektledare SIS för kommittén för Sjukvårdstextilier (SIS/TK 332) och Agneta Gunillasson, projektledare SIS/TK, för Operationstextilier (SIS/TK 333) talade. Ulrike och Agneta gav en välkommen inblick i arbetet kring standardisering och revidering av Textilhandboken. En mycket intressant diskussion följde och ledde till ett fördjupat samarbete med oss och i våra internationella kanaler.

Caroline von Post, grundare av Stormie Poodle & Beskow von Post, TexChain3 pratade kring temat ”Från spill och uttjänta arbetskläder till nya produkter”. Caroline presenterade det arbete – Texchain3 med bland annat Region Skåne, Rikstvätt Bengtsfors Karlskoga, Blåkläder, Västra Götalandsregionen, Martinsons, Samhall och Sveriges Tvätteriförbund som deltagare. Bland annat har åtta pilotprojekt tagits fram.

Avslutningsvis tog Daniel Zhang till orda, CXO (förvärvsgeneral och mångsysslare) på Teqnion samt styrelseledamot på Textilia.

Vår talarpresent hade under mötet varit Daniel Zhangs bok An investment thinking toolbox – nu fick vi stifta bekantskap med författaren själv och lära oss om hållbarhet på riktigt.

 

Stort tack för allt stöd

Daniel fick en talarpresent av vår eventsponsor Maxi-Press Kalle-Ville Lampi. Tack också till Södra OnceMore och Rester för ert stöd till mötet.

 

16.30 kunde den nyvalde ordföranden Michael Sandin avsluta mötet och några timmar senare vidtog årsmötesmiddagen.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt