Årsmöte 2021  • 2021-05-20 • Vimeo • YouTube • Slagthuset, Malmö

Anmälan till möte: E-Learning for the Textile Care Sector

Jag avser att deltaga vid E-Washboard* multiplier meeting/informationsmöte om E-Learning for the Textile Care Sector (2018-1-DE02-KA202-005227).

2021-05-20

}

14:30 - 18:00

_

Paus för reflektioner 15.00-15.30

Delta online

Via Vimeo 14:30 och sedan via Zoom från 15:30.

Tvätteriförbundet

Om omständigheterna gör det möjligt kan man även delta på plats på Navigationsgatan 1A, Malmö.

Dokument

c

Agenda för mötet

i

Folder om mötet

v

Enkät: Utvärdera mötet

Anmäl dig

Behandling av personuppgifter

10 + 9 =

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

* This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt