Från och med den 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget om du lämnar din tvätt till ett professionellt tvätteri. Om du uppfyller villkoren för att få RUT-avdrag får du 25 procent avdrag på kostnaden för tjänsten – utan att du behöver göra någonting.

För att sprida kunskap om det senaste tillskottet i RUT-familjen har Sveriges Tvätteriförbund tagit fram en video på svenska och engelska.

Se videon på svenska

Se videon på engelska

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt