Malmö FF och fotboll är något som engagerar. Så pass mycket att det räcker för att nå fram till gymnasiet.

Låt oss ta det från början. Malmö FF:s fotbolls- och idrottsakademier har funnits sedan 2005 med start på Lorensborgsskolan i Malmö. Då fanns en tanke om att låta fotbollen vara en del av varje ämne. Riktigt så är det inte längre, men grundkonceptet att låta idrott vara en drivkraft för studier finns kvar. Och det är ett koncept som framgångsrikt smittat av sig.

Samhällsengagemang kring fotbollen

Idag driver MFF fotbollsakademier på 18 olika skolor runtom i Skåne, varav tre i Malmö. Närmare tusen grundskoleelever har möjligheten att kombinera fotboll med traditionella ämnen. Målet är att uppnå gymnasiebehörighet.

– Det är inte alltid en självklarhet på alla områden i Malmö. Om 28–30 procent hamnar utanför gymnasiet blir det både en personlig tragedi och en kostnad för samhället, säger Per Ågren, sportchef för yngre upp till 16 år på MFF, som under åren 2014–2018 var med och byggde upp den omfattande verksamhet med samhällsengagemang som bedrivs under paraplyet MFF i samhället.

– Vi försöker ge unga kraft att växa.

Framgångsrikt i grundskolan

Upplägget med fotbollsklasser har varit så framgångsrikt att skolresultaten i Malmö FF:s akademi är bland de allra bästa av de kommunala skolorna i Malmö.

– I fjol hade vi 100 procent gymnasiebehörighet hos de elever som gick ut årskurs nio på våra akademier, säger Per Ågren. Det är jättebra! Eleven ska ligga i linje med den aktuella studiekursen för att få träna annars får man stanna inne och läsa ifatt. Det är en kraftig drivkraft.

Flera positiva effekter

I klasserna är det träning på plan mellan 10.30 och 12.00 varje dag. Lektionstiden får man ihop genom att ta lite tid från raster, friluftsdagar, elevens val och ämnet idrott. Skoldagen är ungefär lika lång som i andra skolor. En positiv effekt är att lärarna på skolan får möjlighet att använda förmiddagarna för förberedelser och andra uppgifter som hör läraryrket till. Det skapar en attraktivare arbetsplats.

MFF-tränare är kopplade till fotbollsutbildningen från enstaka timmar till halvtid. Och på varje skola finns lärare som är utbildade tränare, för att få kontinuitet mellan fotboll och andra ämnen.

Utvidgad verksamhet

I samarbete med Malmö Stad har verksamheten även utvidgats till att omfatta andra idrotter än fotboll. Malmö Idrottsgrundskola (MIG) är numera öppen även för flickor och pojkar inom badminton, basket, fotboll, friidrott, handboll, innebandy, ishockey, squash och tennis som växer och utvecklas genom MFF:s akademikoncept.

Vi gillar samhällsengagemang

Fotbollsakademierna är den största delen i portföljen MFF i samhället. Sveriges Tvätteriförbund, som också har starkt intresse av att vara en del i samhället, gillar konceptet. Sedan start är vi stolt sponsor och partner – www.mff.se/fotbollsakademier/

Pressmeddelandet i PDF

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt