Nu borde RUT få flytta hemmifrån

I dag omfattar det så kallade Rut-avdraget hushållsarbete, vilket bland annat innefattar tvätteritjänster i hemmet. Kommer en person hem till ditt hem och tvättar i bostadens tvättmaskin är arbetet berättigat till skatteavdrag. Lämnar du däremot samma tvätt till ett professionellt tvätteri får du betala hela kostnaden för tjänsten. Rimligheten kan starkt ifrågasättas.

För professionella tvätterier är optimering av energi, vatten och kemikalier en del av själva affärsmodellen. Företagens kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen under tvätten och står dessutom under tillsyn genom de lokala miljönämnderna. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är auktoriserade av Sweco Environment. Utsläpp från många små tvättmaskiner, troligtvis överdoserade enligt tillgängliga studier, har rimligen en helt annan miljöbelastning.

Därtill kan vi fundera på rättviseaspekten. Villor har oftast egen tvättmaskin, alla lägenheter har det inte. Till skillnad från exempelvis städning behöver tvätten dessutom inte utföras i hemmet. Tvärtom! Det kan till och med underlätta för den enskilde om hemmet, i detta fall, inte behöver vara en arbetsplats med krav på att passa andras tider.

En reform för pensionärer och barnfamiljer

Om Rut-avdraget är till för att hjälpa äldre som inte klarar tvätten på egen hand och barnfamiljer som inte får livspusslet att gå ihop, måste vi hitta lösningar som passar alla. Ska Rut-avdraget samtidigt bidra till ökade arbetstillfällen finns inga som helst skäl till att begränsa tjänsten till hemmets tvättstuga. Dagens situation främjar knappast ökad kvalitet, miljövänlighet och specialisering.

En entré in på arbetsmarknaden

Den svenska tvätt- och textilservicebranschen har mer än 5 000 medarbetare och är en tillväxtbransch med stor potential. Enligt den senaste branschrapporten har personalstyrkan ökat med 20 procent sedan 2011. Branschen sysselsätter i stor omfattning ungdomar, personer som saknar eftergymnasial utbildning och personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Exempelvis anställer tvätteriföretagen många med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige och som behöver komma in på och utvecklas på arbetsmarknaden. Rut-avdraget har en stor potential för att öka sysselsättningsgraden inom hela denna grupp.

Självfinansierande förbättring

Det är dags att Rut flyttar hemifrån. Att låta Rut-avdraget inkludera tvätteritjänster även utanför hemmet är ett ganska litet och logiskt steg. Det skulle likväl göra stor skillnad för behövande grupper som pensionärer och barnfamiljer. De skulle enkelt kunna få hjälp utan att behöva upplåta sitt hem till arbetet. Samtidigt skulle förändringen göra stor skillnad för att säkra fortsatt tillväxt och nya jobb inom näringen.

Mycket talar dessutom för att en ändring av Rut-avdraget i denna riktning skulle bära sig själv ekonomiskt i och med ökade skatteintäkter i form av moms och ökad sysselsättning samt minskade arbetsmarknadspolitiska utgifter. Det ger goda förutsättningar för en välkommen reform.

Jan Kluge, Ordförande

Tor-Björn Angin, Vice ordförande

Sveriges Tvätteriförbund

25% RUT-avdrag på tvätt