Höstmöte 2020

Vi välkomnar våra medlemmar till Falkenbergs Strandbad den 12 november.

Jobb, jobb, jobb

Tvätt – och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Fria arbetskläder – en självklarhet!

Fria arbetskläder till medarbetare inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

För en ren miljö

I takt med att medvetandet om miljörisker ökar, har också en effektiv miljöanpassning blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram – och samtidigt ett viktigt konkurrensmedel.

T-märket

T-märkta företag besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Tvätt- och textilservice-
näringens branschorganisation

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätt-och textilservicenäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete för en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. Som konsument, inköpare eller upphandlare kan du därför alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.

Kvalitet

T-märket och auktorisationen är grundläggande för Tvätteriförbundets verksamhet. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att samtliga medlemmar uppfyller våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Läs mer »

Miljö

Miljön är idag en av de stora samhällsfrågorna och i takt med den ökade medvetenhet om förestående miljörisker, finns det ett stort behov av effektiv miljöanpassning. Våra medlemsföretag har trätt in i 2010-talet som miljömedvetna livskraftiga företag med miljöfrämjande metoder och tekniker. De följer idag en affärsmodell som i så stor utsträckning som möjligt värnar om miljön.

Läs mer »

Utveckling

Kunskap och hållbar utveckling är en avgörande faktor för att på lång sikt lyckas bibehålla en kvalitativ branschnäring. Sveriges Tvätteriförbundet har ett ständigt uppdrag i att belysa nya utvecklingsmöjligheter och erbjuda utbildning som i längden innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och bättre marknadsförhållanden för att i slutändan öka våra medlemmars konkurrenskraft.

Läs mer »

%

av hela branschens omsättning skapas av medlemmar i Sveriges Tvätterförbund.

Jobb

1500 nya jobb kan inte vänta

För mindre konsumentinriktade tvätterier och för dem med fokus på besöksnäringen är den ekonomiska uthålligheten i många fall begränsad till 1–2 månader. Stora varsel och korttidspermitteringar är redan lagda. Vi har en akut kris. 

Höstmötet börjar om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kalendarium

Höstmöte

2020-11-12

Årsmöte

2021-05-20

Facebook

🎬 På initiativ av schweiziska branschföreningen startades produktionen av en 360°-video i början av mars i samarbete med föreningarna i Belgien, Tyskland, UK och Sverige samt vår europeiska förening ETSA . En 360°-video, även känd som VR-video, är en video som tillåter en vy i alla riktningar från kamerans synvinkel och med 3D-glasögon. Videon anpassar sig till betraktarens rörelser. Om tittaren i verkligheten vänder sig till höger sida kommer denne också att flytta till höger i den virtuella världen.

Denna typ av video ger dig en känsla av att du är mitt i ett industriellt tvätteri (B2B) och erbjuder möjlighet att uppleva den spännande vardagen på nära håll. Videon är avsedd att visa det varierande arbetet såväl som den moderna datorstyrda utrustningen och processteknologierna och ge en inblick i den övriga verksamheten.
... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

En bild säger mer än 1000 ord - och en rörlig bild med ljud ännu mer! Således är en 360°-video ett spännande sätt att få veta mera om det varierande och ansvarsfulla arbetet inom textilservice och kemtvätt.

🎬 På initiativ av schweiziska branschföreningen startades produktionen av en 360°-video i början av mars i samarbete med föreningarna i Belgien, Tyskland, UK och Sverige samt vår europeiska förening ETSA . En 360°-video, även känd som VR-video, är en video som tillåter en vy i alla riktningar från kamerans synvinkel och med 3D-glasögon. Videon anpassar sig till betraktarens rörelser. Om tittaren i verkligheten vänder sig till höger sida kommer denne också att flytta till höger i den virtuella världen.

Denna typ av video ger dig en känsla av att du är mitt i en konsumenttvätt/kemtvätt och erbjuder möjlighet att uppleva den spännande vardagen på nära håll. Videon är avsedd att visa det varierande arbetet såväl som den moderna datorstyrda utrustningen och processteknologierna och ge en inblick i den övriga verksamheten.
... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

När du väljer T-Märkt gör du alltid ett gott val

Om T-Märket

T-märket är en kvalitetsmärkning som innebär att våra medlemmar, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!