Välkommen till årsmöte 2022

Årsmötet kommer att äga rum den 19 maj på Scandic Opalen på Engelbrektsgatan 73 i Göteborg. Varmt välkomna!

Jobb, jobb, jobb

Tvätt – och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Fria arbetskläder – en självklarhet!

Fria arbetskläder till medarbetare inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

För en ren miljö

I takt med att medvetandet om miljörisker ökar, har också en effektiv miljöanpassning blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram – och samtidigt ett viktigt konkurrensmedel.

T-märket

T-märkta företag besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Tvätt- och textilservice-
näringens branschorganisation

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätt-och textilservicenäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete för en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. Som konsument, inköpare eller upphandlare kan du därför alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.

Kvalitet

T-märket och auktorisationen är grundläggande för Tvätteriförbundets verksamhet. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att samtliga medlemmar uppfyller våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Läs mer »

Miljö

Miljön är idag en av de stora samhällsfrågorna och i takt med den ökade medvetenhet om förestående miljörisker, finns det ett stort behov av effektiv miljöanpassning. Våra medlemsföretag har trätt in i 2010-talet som miljömedvetna livskraftiga företag med miljöfrämjande metoder och tekniker. De följer idag en affärsmodell som i så stor utsträckning som möjligt värnar om miljön.

Läs mer »

Utveckling

Kunskap och hållbar utveckling är en avgörande faktor för att på lång sikt lyckas bibehålla en kvalitativ branschnäring. Sveriges Tvätteriförbundet har ett ständigt uppdrag i att belysa nya utvecklingsmöjligheter och erbjuda utbildning som i längden innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och bättre marknadsförhållanden för att i slutändan öka våra medlemmars konkurrenskraft.

Läs mer »

%

av hela branschens omsättning skapas av medlemmar i Sveriges Tvätterförbund.

Sveriges Tvätteriförbund

Ett händelserikt 2021

2021 Ett händelserikt 2021Efter alla digitala möten var glädjen stor när vi äntligen kunde träffas på årets Höstmöte. Här är några höjdpunkter från året som gått.Triss i rapporter I Branschrapport 2021 framgår hur pandemin har påverkat branschen så här långt. I...

RapporterVerksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021

Efter alla digitala möten kunde jag notera glädjen i att äntligen få träffas igen. Höstmötet i Stockholm blev ett välkommet återseende med er alla. Det känns som att lång tid har förflutit sedan höstmötet i Lund 2019, mycket mer än de två år som faktiskt passerat....

Kalendarium

Årsmöteskonferens

2022-05-19

Årsmöte om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Facebook

Oerhört professionellt organiserade textilservicedagar på Örebro brott allt under ledning av den alltid lika energiska Anna Hallberg. En av många intressanta föreläsare – affärschefen Leif Sunesson. Bra jobbat hela Textiliagänget. Skönt också att vi slapp storma fästningen som Engelbrekt och Gustav Vasa på sin tid. Här var entrémattan utrullad för oss liksom den var 1810 då marskalken av Frankrike Jean Baptiste, fursten av Pontecorvo blev kronprins Carl Johan. ... Visa flerVisa färre
Visa på Facebook
youtu.be/0JI_gvs18bU ... Visa flerVisa färre
Visa på Facebook
En av 90-talets legender – Linford Christie - ”Linford's impressive title collection includes Olympic, World Championship, three European, three Commonwealth, 10 European Cup and four World Cup Gold medals.” www.teamgb.com/athlete/linford-christie/5gxT8Eb8Z5JnJJ4WzUdGsMTyvärr tror jag att jag missade att nämna mitt silver och två brons från pingismästerskapen på Centralskolan i Perstorp under min högstadietid samt att jag vann tidningen Norra Skånes Nutidsorientering Läsa, Veta, Vinn under samma tidperiod. 😊Han var i alla händelser mycket trevlig och gillade att tvätta. Vem gör inte det? Det gav honom struktur i tävlandet. ... Visa flerVisa färre
Visa på Facebook

När du väljer T-Märkt gör du alltid ett gott val

Om T-Märket

T-märket är en kvalitetsmärkning som innebär att våra medlemmar, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt