Branschrapport 2019

– Statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling

 

Förord

I denna sjätte upplaga av Sveriges Tvätteriförbunds branschrapport redovisas ekonomiska nyckeltal för förbundets medlemmar samt tvätt- och textilservicebranschen som helhet. Statistik redovisas även gällande arbetskraften. Underlaget ger en god inblick i branschens utveckling.

Uppgifterna om ekonomiska nyckeltal är levererade av UC Affärsfakta AB och bygger på aktiebolagens årsredovisningar för 2018 eller senast tillgängliga brutna kalenderbokslut. Detta innebär att tvätterier som drivs i andra juridiska former inte är inkluderade i rapporten om inte annat anges.

Statistiken om arbetskraften är hämtad från Statistiska Centralbyrån och avser år 2017.

Öster Research har sammanställt branschrapporten på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. De enskilda uppgifterna i rapporten har inte granskats av Sveriges Tvätteriförbund eller Grant Thornton, utan allt ansvar för fakta och slutsatser tas av Öster Research.

Stefan Öster
Öster Research, november 2019

Några godbitar från rapporten

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätt- och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till rapportförfattaren:

Stefan Öster
Tel: 0708-68 95 66
E-post: stefan@osterresearch.com
Webb: www.osterresearch.com

Sveriges Tvätteriförbund
Daniel Kärrholt
Tel: 040-685 14 00
E-post: daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se
Webb: www.tvatteriforbundet.se

 

Vill du veta mer?

Samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund får använda sig av T-märket. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att våra tvätterier, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Om rapporten

Den här sajten baseras på ”Branschrapport 2019”. Läs mer på tvatteriforbundet.se/kunskap

Rapportförfattare: Stefan Öster Öster Research | osterresearch.com | stefan@osterresearch.com

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt