Ett auktoriserat tvätteri levererar mer än rena kläder

Alla kan tvätta. Och nästan alla tvättar sina kläder. Men det är en stor skillnad på att tvätta sina kläder hemma och tvätta kläder professionellt. När textilier tvättas professionellt blir resultatet bättre, det går åt mindre energi och miljöpåverkan blir mindre. För att uppnå det, krävs kunskap och erfarenhet.

En garanti för hygien

Det gäller inte minst inom sjukvården och hemvården där tvätten måste hanteras på ett professionellt sätt för att leva upp till kraven på hygien för dem som bär kläderna. Många funktionsplagg kräver en speciell hantering för att plaggens funktion inte ska minska eller försvinna. Kläder som kan innehålla smitta, ställer även specifika krav på hanteringen för att skydda medarbetarna på tvätteriet. Välutbildade medarbetare och ansvarstagande och auktoriserade företag är en garanti för detta.

Konkurrens på lika villkor

I dag arbetar cirka 5 000 personer inom tvätteribranschen. De konkurrerar på lika villkor för att förtjäna kundernas uppdrag. Kunderna har olika krav, därför finns det en mångfald av företag och företagsformer, det är en styrka för branschen.

En viktig instegsbransch

Gemensamt för professionella och auktoriserade medlemmar i Tvätteriförbundet är att effektivitet, kvalitet, service och ett värnande om miljön är centrala begrepp. Vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald samt tror på ett inkluderande samhälle. Våra medlemsföretag anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. Det gör oss också till en viktig instegsbransch.

Vi levererar mer!

Fria arbetskläder – en självklarhet

För många anställda är arbetskläderna en del av den personliga skyddsutrustningen. De har därför all rätt att ställa höga krav på kvaliteten på textilservicetjänsten.

Nya föreskrifter

Socialstyrelsen har infört nya föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Det innebär att de krav som sedan länge finns inom sjukvården nu också gäller för exempelvis hemtjänst och inom gruppbostäder samt särskilt boende för äldre. Regelverket är till för att skydda vårdtagare och personal från risken att bli drabbade av smitta.

Fria arbetskläder

Dessa krav och egna ambitionshöjningar gör att kommuner i allt större utsträckning väljer att erbjuda fria arbetskläder till personal inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola. Det är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

Möter krav på arbetsmiljön

Arbetskläder som håller måttet är en fråga som berör många branscher, inte bara den offentliga sektorn, utan även hotell, restauranger och industrier. Oavsett om det är en läkare, bagare eller kökspersonal, måste de kunna lita på att deras arbetskläder lever upp till mycket högt ställda krav på hygien. Genom att se till att textiler håller sig hela och rena länge skyddar vi både människa och miljö.

Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar.

25% RUT-avdrag på tvätt