Höstmöte 2022  • 2022-11-17 • Malmö

EnglishGermanSwedish

Talare på höstmöte 2022

Maria Ström

Bild: Miljöförvaltningen, Malmö stad

}
|

Rebecka Persson

Miljödirektör, Malmö stad

Välkommen till Malmö

Sven Otto Littorin

Bild: Privat

|

Alf Svensson

Kristdemokraternas tidigare partiledare, tidigare statsråd, riksdagsledamot och Europaparlamentariker

Maria Ström

Bild: Privat/The Loop Factory

}
|

Julia Ronkainen och Roos Mulder

Projektledare och Development Engineer, Wargön Innovation och The Loop Factory

Sven Otto Littorin

Bild: Rise

}
|

Anne-Charlotte Hanning

Senior project leader and researcher, Materials and Production, Rise

Anne-Charlotte Hanning, RISE Research Institutes of Sweden, har lång erfarenhet av optimering av tvättprocesser, textilkemiska frågor samt materialutvärdering. De senaste åren har fokus varit på mikroplaster från textil och hur man förhindrar att dessa hamnar i våra vattendrag och hav. Anne-Charlotte kommer berätta om projektet ” Uppströms rening hos industritvätteri med avsikt att minimera utsläpp av mikroplaster samt effekter hos VA-verket”. Fullskaliga pilotförsök genomförs under hösten hos Textilias tvätteri i Rimbo för att kunna utvärdera effekterna hos VA-verket. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och löper fram till mars 2023.

Maria Ström

Bild: Ryno Quantz

}
|

Rickard Gegö

Vd, Sveriges Åkeriföretag

Thomas Borg

Bild: Daniel Kärrholt

}
|

Thomas Borg

Försäljnings- och Kundservicechef Sysav Industri

Projekt Siptex, världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering.

Maria Ström

Bild: Christopher Åkesson

}
|

Anton Ewetz och Petter Edström

Vd, Explainer och Försäljningsansvarig & Projektledare, Explainer

Livslängden på information kortas hela tiden. I sociala flöden lever bilder och videos sällan mer än ett par veckor. När budgetar stryps och kravet på att mer av kommunikationen ska göras inhouse krävs det att varumärket hålls intakt.

Anton Ewetz och Petter Edström kommer att berätta om hur man enkelt själva kan göra information tillgängligt på ett snabbt och varumärkes-säkrat sätt. Allt genom verktyget Explainer Hello.

Thomas Borg

Bild: Daniel Kärrholt

}
|

Christer Bäcker

Sveriges Tvätteriförbunds energirådgivare

Maria Ström

Bild: Emely Laye

}
|

Caroline von Post

Upcyclingexpert, Stormie Poodle

Maria Ström

Bild: Privat

}
|

Allan Widman

Mångårig riksdagsledamot för Liberalerna, bland annat tidigare ordförande i EU-nämnden och Försvarsutskottet

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt