Stadsdelen Hyllie i Malmö med arenan som hemmarink för rödhökar och som under en veckas tid även fått ge plats till olika sångfåglar via Eurovision fortsatte in till nästa stora event – Tvätteriförbundets årsmöte på Quality Hotel View.

Hyllie är den nya och spännande stadsdelen som förbinder södra staden med landet och Söderslätt. För den som deltog i första broloppet över sundet går det att konstatera att det är gång-/springavstånd till Kastrup eller uttryckt på annat sätt – första stopp med Öresundståget. Mittemot finns stadens stora inköpscentrum – Emporia.

En höjdpunkt är att kunna träffa alla innan dagen kör i gång. Förväntan växte inför att nu äntligen få mötas igen i glada och intressanta samtal. Quality Hotel levde upp till sitt namn med en rejält uppbullad frukost för den hungrige.

Mötets öppnande och Hållbarhetspris

Ordförande Michael Sandin lämnade efter ett välkomnande ord över till kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, Malmö stad, för att inviga mötet i denna fantastiska stad med en snabbt växande befolkning. Hela 48 procent är under 35 år.

Carina presenterade också Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetspris för åttonde gången – denna gång till de innovativa kreatörerna Caroline von Post och Susanne Beskow.

– Genom design och upcycling utvecklar Susanne Beskow och Caroline von Post den cirkulära affärsmodellen i vår bransch. Stora hållbarhetsvinster uppstår när återbrukade textilier ersätter jungfrulig råvara lyder motiveringen till priset.

Prissumman är totalt 10 000 kronor och pristagarna kommer att skänka beloppet till Regnbågsfonden, som vill bidra till en värld där alla människor har samma grundläggande fri och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet, och till Sheldrick Wildlife Trust, som arbetar för elefanters överlevnad.

Hedersmedlem och Tvätt- och textilserviceindex

Efter föreningens årsmöte som ordförande Michael Sandin skötte med den äran uppmärksammades vår mångårige ordförande Olle Kristensson mycket välförtjänt som hedersmedlem.

Olle är urtypen för en föreningsmänniska – kombinationen av social talang och en förmåga att få saker gjorda.

På scenen välkomnades sedan Per Tryding, vice VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som tillsammans med ett antal andra handelskammare den 1 januari 2026 är påtänkt att ta över ett 30-tal branschindex . Däribland Tvätt- och textilserviceindex från SCB som efter decennier som producent bestämt sig för att avveckla sin roll. Per beskrev processen som nu är framme vid letter of intent med mål att komma fram till skarpa avtal senare i sommar.

Dagens hjärtligaste och slagkraftigaste applåd fick Peter Streijffert – förbundets golfchampion, när han bjöd in till Tvätteriförbundsgolfen 2024 den 19–20 september på Ekerum Resort Öland.

Många spännande förläsningar

Mads Andresen på Inwatec/Jensen är troligtvis branschens mest innovative person. Ingen är så efterfrågad som han när det gäller att berätta om framtidens teknologi. Mads gav oss en intresseväckande inblick i allt spännande som är på gång.

En föreläsare som vi återkommande välkomnar tillbaka är förbundets energiexpert Christer Bäcker. Ingen kan som Christer reda ut de olika samband som finns mellan utbud och efterfrågan samt deras olika påverkan på världens energimarknader.

Nästa föredrag handlade om energibesparingar och hölls av Mike Edwards & Byron Windt, Aquatherm International. Introduktionen av företaget gjordes av Per Ohrberg på klingande norska, som av förklarliga skäl skulle köra hem på eftermiddagen för att vara hemma på fredagen 🇳🇴.

Ett annat klassiskt ämne är flergångstextilier i operationssjukvården. Till vår hjälp hade vi Uwe Ostendorf, Chainge Group och Creazioni Futura för att belysa ett klart case där flergångstextilier är överlägset engångskonkurrenterna.

Vad vore väl ett årsmöte utan en föredragning från ett börsbolag – denna gång av Anna Heide, Fastighets AB Trianon. En stor del av beståndet består av fastigheter i miljonprogramsområden och att arbeta med den sociala hållbarheten har blivit en stor del av företagets affär och vardag. En mycket god affär. Genom att vara en aktiv och engagerad aktör i närområdet bidrar Trianon till långsiktig och hållbar stadsutveckling.

Johannes Schmid-Wiedersheim från Messe Frankfurt kunde berätta om branschens viktigaste mässa som nu efter åtta långa år äntligen går av stapeln 6–9 november. Tvätteriförbundet tar tillsammans med Messe Frankfurt fram ett paket för alla intresserade medlemmar.

Därefter tog Linda Myhrman vid Samhallskolan över på tråden Så utbildar vi medarbetare till tvätteriindustrin. Linda är utbildningschef på Samhallskolan med uppdrag att säkra Samhallskolans omställning till Samhalls övergripande strategi, med fokus på medarbetarutveckling. Hon berättade om hur man arbetar för att tillgängliggöra utbildningsupplägg och innehåll för den breda målgruppen.

PFAS– forever chemicals, är en rejäl utmaning inte bara för vår bransch utan för hela samhället. Jeffrey Lewis, ECT2 gav en utförlig redogörelse över olika behandlingsstrategier och tekniker.

En fin avrundning på dagen svarade Kalle-Ville Lampi, Maxi-Press, för. Maxi-Press är en globalt verksam, växande producent av reservdelar och servicedelar för tvätteribranchen.

Michael avslutade mötet och bjöd in till middag 19.15 och passade på att tacka våra eventsponsorer – Floringo, Alumichem, Beirholm och MAXI-PRESS.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt