Branschrapport 2018

– Statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling

 

Förord

I denna femte upplaga av Sveriges Tvätteriförbunds branschrapport redovisas ekonomiska nyckeltal för förbundets medlemmar samt tvätt- och textilservice branschen som helhet. Statistik redovisas även gällande arbetskraften. Underlaget ger en god inblick i branschens utveckling. Uppgifterna om ekonomiska nyckeltal är levererade av UC Affärsfakta AB och bygger på aktiebolagens årsredovisningar för 2017 eller senast tillgängliga brutna kalenderbokslut.

Detta innebär att tvätterier som drivs i andra juridiska former inte är inkluderade i rapporten om inte annat anges. Statistiken om arbetskraften är hämtad från Statistiska Centralbyrån och avser år 2016. Öster Research har sammanställt branschrapporten på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. Alla fakta och slutsatser ansvarar författaren för.

Stefan Öster
Öster Research, oktober 2018

Några godbitar från rapporten

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätt- och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till rapportförfattaren:

Stefan Öster
Tel: 0708-68 95 66
E-post: stefan@osterresearch.com
Webb: www.osterresearch.com

Sveriges Tvätteriförbund
Daniel Kärrholt
Tel: 040-685 14 00
E-post: daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se
Webb: www.tvatteriforbundet.se

 

Vill du veta mer?

Samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund får använda sig av T-märket. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att våra tvätterier, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Om rapporten

Den här sajten baseras på ”Branschrapport 2018”. Läs mer på tvatteriforbundet.se

Rapportförfattare: Stefan Öster Öster Research | osterresearch.com | stefan@osterresearch.com

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt