EnglishGermanSwedish

Höstmöte 2019  • 2019-11-14 • Scandic Star, Lund

Talare på höstmöte 2019

Jonas Birgersson

Jonas Birgersson

Space Media Network

Företagsledare i världsklass och IT-innovatör extraordinaire. Så på med fleecetröjan, tina upp dina Framfabaktier och njut av det skånska höstrusket.

Johannes Schmid-Wiedersheim

Johannes Schmid-Wiedersheim

Texcare International

Johannes är Show Director på Texcare International och Portfolio Manager för alla Messe Frankfurts globala textilserviceevents.

Lena Stig

Lena Stig

Naturvårdverket

Lena Stig arbetar sedan drygt ett år tillbaka på Naturvårdsverket med frågor som rör hållbar plastanvändning. En fråga är hur vi minskar utsläpp av mikroplast från textil.

Maria Elander

Maria Elander

IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Elander har över 15 års erfarenhet med avfallsfrågor kopplade till effektiva materialflöden och cirkulära kretslopp och arbetar som projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Weine Wiqvist

Weine Wiqvist

Regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Weine Wiqvist, tidigare under många år VD för branschorganisationen Avfall Sverige. Numera bland annat Senior rådgivare, ledamot i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, styrelseledamot i den internationella avfallsföreningen ISWA samt adjungerad lektor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet.

Lars V Andersson

Lars V Andersson

Lunds kommun

Lars V Andersson (C) är 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige i Lund – staden där tradition och innovation möts. Han har också en bakgrund som politisk redaktör på Skånska Dagbladet samt revisor på Riksteatern i Lund.

Foto: Lunds kommun. Fotograf: Martin Olson, martin@martinolson.se

Henrik Pettersson

Henrik Pettersson

Modity Energy Trading AB

Henrik kommer att presentera ett urval av de förändringar som energibranschen står inför. Klarar energibranschen utmaningen att förse en snabbt växande global befolkning med energi under hållbara former? Vilken roll har policybeslut och investeringar i ny energiproduktion för att klimatmålen skall kunna nås?

Henrik Almström är portföljförvaltare på Modity Energy Trading AB, ett energihandelsbolag som riktar sig till energibolag, producenter och industri.

Linnea Turnstedt

Linnea Turnstedt

TEM och CSR Skåne

”Hållbarhet – en affärsmöjlighet”. Linnea hjälper dagligen företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete med fokus på miljömässiga och sociala aspekter.

Hon ansvarar dessutom för CSR Skåne – ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk.

Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

SCB

Stefan Pettersson, SCB kommer 14.30-18.00 finnas på plats på branschmässan för att svara på alla frågor kring – Nya Tvätt- och textilserviceindex.
Share This
25% RUT-avdrag på tvätt