Årsmöte 2020  • 2020-05-14 • Sveriges Tvätteriförbund, Malmö

Höstmöte om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Dags för Sveriges Tvätteriförbunds Årsmöte 2020

Vi välkomnar alla våra medlemmar till Sveriges Tvätteriförbunds Årsmöte 2020.

För att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset har styrelsen i Sveriges Tvätteriförbund beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsmötet.

Sammankomsten blir en ren årsmötesförhandling. Kringarrangemangen med föreläsningar, middag etc, som är kännetecknande för våra sammankomster, ställs in. Årsmötet flyttar till Malmö och till förbundets lokaler på Svenskt Näringslivs kontor.

Vi kommer tyvärr inte att kunna erbjuda förreserverade hotellrum, lunch eller middag enligt vad vi brukar utan istället kommer kaffe/te/vatten samt tilltugg finnas tillgängligt.

Alla medlemmar är välkomna till Malmö och Navigationsgatan 1a, den 14 maj klockan 10.00. Mötena brukar vara ca 30 minuter. Anmäl ditt deltagande här. Det kommer också vara möjlighet att koppla upp sig per telefon. Deltagande är helt kostnadsfritt.

Känner du oro för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna, och därför inte vill närvara personligen, vill vi påminna om möjligheten att rösträtt får utövas via fullmakt till annan medlem. Vi har också full förståelse att för många är det lång väg för ett kortare möte.

Vi känner stor ödmjukhet inför allt som händer och hoppas att vi  genom dessa försiktighetsåtgärder bidrar till en bättre situation för oss alla.

Nästa förbundsmöte hoppas vi blir höstmötet 12 november 2020 Falkenbergs Strandbad.

Välkommen till årsmötesförhandlingar

Daniel Kärrholt
Förbundsdirektör

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt