Tvätt- och textilservicenäringen har likt många branscher i Sverige och omvärlden drabbats mycket hårt av det rådande läget till följd av virusutbrottet.

Sveriges Tvätteriförbund välkomnar regeringens, Centerpartiets och Liberalernas förslag till omställningsstöd, som presenterades den 30 april. I Danmark, som redan har infört ett sådant regelverk, har det klargjorts att hyra och leasing av textilier, vilka ofta regleras i avtal med långa bindningstider, utgör fasta kostnader. Även kostnader för själva tvättningen som hänför sig till avtal med bindningstid bedöms kunna åberopas som fasta kostnader.

Denna konstruktion bidrar till överlevnad för hårt utsatta företag som till exempel hotell och restauranger som ofta har långa avtal om hyra/leasing/tvätt av textilier och innebär samtidigt att gällande avtal kan hållas vilket kan ge tvätt- och textilservicenäringen ett visst andrum. Branschneutralitet, vad gäller egendomsslag som är föremål för hyra, leasing och avtal med lång löptid, är av stor betydelse när omställningsstödet utformas.

Tvätt- och textilservicenäringens cirka 270 företag omsätter årligen omkring 5,5 miljarder kronor och sysselsätter omkring 5 000 personer. Vår bransch anställer många unga och även nyanlända personer och är därmed en mycket viktig aktör för att erbjuda ett första steg in på arbetsmarknaden och som integrationsmotor.

Sveriges Tvätteriförbund anmodar om att det klarläggs

– att omställningsstödet omfattar fasta kostnader som hyra och leasing av textilier som regleras i avtal med bindningstid.
– att kostnader för själva tvättningen och textilservicen som hänför sig till avtal med bindningstid kan åberopas som fasta kostnader i underlaget för omställningsstöd.

På uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund

Jan Kluge 
Ordförande

Tor-Björn Angin
Vice ordförande

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt