Ödåkra Mockarenseri

Tvätterimedlem i Sveriges Tvätteriförbund.

Ödåkra Mockarenseri

Tvätterimedlem

Som medlem i Tvätteriförbundet måste vi: uppfylla en rad krav, bl a på teknisk utrustning och yrkeskunnande. uppfylla alla krav på yttre och inre miljö som myndigheterna ställer. ta på oss fullt ansvar för anförtrott gods i enlighet med branschens bestämmelser. Alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag om det skulle uppstå en tvist.

Besöksadress

Läs mer

Hemsida

Telefon

042204380

E-post

info@mockarenseriet.se

Postadress

Lindaregatan 14
254 75 Ödåkra

Kemtvätt.se

Visste du att du hittar alla auktoriserade kemtvätterier i Sverige på kemtvätt.se?

25% RUT-avdrag på tvätt