Mattab Norrköping

Tvätterimedlem i Sveriges Tvätteriförbund.

Mattab Norrköping

Tvätterimedlem

Vi är en rikstäckande leverantör inom entrémattor. Med lång erfarenhet och god miljömedvetenhet underlättar och effektiviserar vi mattservice med en enkel och bekymmersfri helhetslösning! Mattab startades 2001 och är specialister på entrémattor. Med säte i Norrköping servar vi mer än 2000 företag runt om i landet. Våra entrémattor ger ditt företag bättre miljö i form av renare, fräschare och snyggare golv. Vi värnar om miljön! Utan krav från myndigheter har vi gjort unika satsningar på miljön vilket gör oss till landets miljövänligaste aktör inom entrémattor. Ett aktivt och förebyggande miljöarbete har alltid varit en naturlig del i vår verksamhet. Våra åtgärder kring att värna för miljön uppfyller kraven för certifieringen ISO 14001. Kvalitet och säkra leveranstider Alla kunder skall känna förtroende för våra produkter och vårt sätt att arbeta. Grunden för vårt kvalitetsarbete utgörs av ett system som uppfyller kraven i ISO 9001. Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten avseende uppställda kvalitetsmål.

Besöksadress

Läs mer

Hemsida

Telefon

020297297

E-post

info@mattab.se

Postadress

Svärmaregatan 4
603 61 Norrköping

Kemtvätt.se

Visste du att du hittar alla auktoriserade kemtvätterier i Sverige på kemtvätt.se?

25% RUT-avdrag på tvätt